De sjukas smörjelse

Vid min eller familjemedlems svåra sjukdom: kontakta någon av prästerna för De Sjukas Sakrament.

De Sjukas Smörjelse kan upprepas flera gånger under en sjukdomsperiod. I samband med detta sakrament bör också den sjuke bikta sig och om möjligt ta emot den Heliga Kommunionen.

Obs! Den s.k. Sista Smörjelsen (inför dödsstunden) kan inte ges efter att en person dött. Var ute i god tid och vänta inte med detta viktiga sakrament tills det är för sent. Om du försummar att se till att dina närmaste får de viktiga sakramenten inför den mest avgörande stunden, dödsstunden, då ska du svara inför Gud för detta.