Dop

Dop för barn och vuxna: någon av prästerna eller diakonerna.

Inför föräldrarnas första barn ska dopsamtal hållas. Det kan göras av någon annan än den präst eller diakon som ska döpa barnet.

Anmälan om dop ska fyllas i och personbevis för barnet överlämnas.

Inför vuxendop måste en längre förberedelse äga rum.

Det har egendomligt nog blivit allt vanligare att det kommer föräldrar som inte är katolskt vigda. Red ut ditt liv enligt den katolska tro som du bekänner! Är du katolik så ska du vara gift enligt den Katolska Kyrkans ordning. Vi döper naturligtvis barn även till föräldrar som inte är gifta, men vad är det för vittnesbörd om katolsk tro föräldrarna ger om de inte är gifta, dvs. lever enligt den katolska läran och tron? Detta är den andra frågan i dopritualet: ”Lovar ni att uppfostra barnet i den katolska tron?” Ska man stå och ljuga i kyrkan?

Om ni inte är gifta när barnet föds och det inte finns några verkliga hinder, se då till att ställa allt i ordning inför Gud och Kyrkan. Det vinner ni på, nu och inför evigheten.

dop