En ny katekesserie av den neokatekumenala vandringen i S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping

En ny katekesserie för unga och vuxna skall börja den 20 aug 2018 kl 19.00 i församlingen. Katekeserna är öppna för alla, troende som icke troende, rika som fattiga, äldre som unga. De är en kallelse till omvändelse, till att ta på sig sin egen verklighet. Katekeserna är en inre upplysning av Guds kärlek till människan, de skall hjälpa oss alla att se Gud i våra liv på ett mycket konkret sätt. Dessa katekeser är en nedstigande vandring inom oss själva så som i dopfunten innan att bli döpt, så att så småningom kan vi återupptäcka dopets nåd.

Katekeserna skall fortsätta i ca två månader varje måndag och torsdag kl 19.00

Kortfattad om den Neokatekumenala Vandringen

Starten

Den Neokatekumenala Vandringen började 1964 i Madrid, Spanien i barackområdet ”Palomeras Altas”, där Kiko Argüello och Carmen Hernández, som levde sin kristendom bland de fattiga, kände sig kallade att förkunna den Goda Nyheten om Vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Förkunnelsen, som i början var svag och stammande, konkretiserades sedan i en kateketisk syntes: ett starkt kerygma som nådde en skara fattiga och utstötta människor och gestaltades i en ny realitet: koinonia (= gemenskap, kommunitet).

Med häpnad fick Kiko och Carmen se att Ordet blev levande i de fattiga som glädjefullt tog emot det, och gav liv åt en liturgi där bröder och systrar välsignade Herren som hade kommit ihåg dem i deras syndfullhet.

Snart förstod man att Vandringen vilade på en trefot: Ordet, Liturgin och Kommuniteten, vilket i Urkyrkan (Kyrkan i de första tre århundradena) var Katekumenatets grund och källa.

I denna första lilla grupp förverkligades en riktig gemenskap bland medlemmarna, och den tog sig uttryck i en ny form av kärlek: kärlek till fienden, kärlek intill döden, med andra ord kärlek: i korsets dimension.

Spridning

Denna kärlek, som blivit synlig i en liten kommunitet, var tecken som kallade många människor, som stod främmande för Kyrkan, till tron. Några kyrkoherdar i trakten av Madrid, som själva hade upplevt denna erfarenhet, inbjöd sedan Kiko och Carmen att hålla de här katekeserna i deras församlingar och fick konstatera att också där, efter kerygmats förkunnelse och två månaders katekes, föddes kommuniteter som började en vandring i omvändelsens tecken.

Dåvarande Ärkebiskopen i Madrid, Mons. Casimiro Morcillo, gav sitt fulla och entusiastiska stöd till detta initiativ och sände ut Kiko och Carmen till andra församlingar som ville ta del av denna erfarenhet. Vandringen spred sig snabbt i hela Madrid och successivt i hela Spanien.

1968 inbjöds Kiko och Carmen till Rom där de fick presentera Vandringen för Kardinalen Dell’Acqua som på den tiden var Påvens vikarie och som gav tillåtelse att starta detta initiativ i flera församlingar.

Antalet församlingar som sedan dess ville starta den Neokatekumenala Vandringen ökade väldigt snabbt i hela världen.

Nya Karismer: Itineranter, Seminarier ”Redemptoris Mater”, Familjer i mission och ”Missio ad Gentes”.

En ny karisma föddes då för att kunna tillfredsställa detta ständigt växande behov: s.k. ”itineranter”, dvs. vandrande kateketer som lämnade sina egna kommuniteter och församlingar för att börja katekumenatet någon annanstans och där leda kommuniteterna genom olika steg. Detta fenomen, som förekom redan 1972, innebar i de flesta fall att de här kateketerna fick lämna också sitt arbete.

Det var med Påven Johannes Paulus II som den Neokatekumenala Vandringen fick en än starkare impuls genom att två nya karismer uppkom, nästan samtidigt, i slutet av 1980-talet: Missionära Prästseminarier ”Redemptoris Mater” och ”Familjer i mission”.

Tanken var att re-evangelisera norra Europa där familjen och äktenskapet hade drabbats av en långvarig, djup kris, en kris som numera hotar hela världen. Idag finns mer än 100 prästseminarier ”Redemptoris Mater” och nästan 1000 familjer i mission runt om i världen.

Under de senare åren har också en ny form av Evangelisering förekommit: ”Missio ad gentes” som betyder missioner till hedningar, dvs. missioner som upprättas där Kyrkan aldrig funnits eller som hon blivit tvungen att lämna. Det handlar om stora områden i det s.k. forna Sovjetiska Imperiet, Asien (Kina, Vietnam osv.) och Oceanien. De här missionerna består av fyra familjer med många barn, en präst, en prästkandidat och två ogifta flickor som tillsammans bildar en hel kommunitet och som bokstavligen transplanteras till ett annat land för att förkunna Jesus Kristus till folk som aldrig hört talas om honom.

Den Neokatekumenala Vandringen idag

Den Neokatekumenala Vandringen har nu i fem decennier bidragit till att levandegöra och befästa kristen fostran i stift och församlingar genom att främja en gradvis och grundläggande återupptäckt av Dopets rikedomar.

Johannes Paulus II hade redan bekräftat Vandringen då han skrev 1990:”Jag godkänner den Neokatekumenala Vandringen som en lämplig väg för katolsk uppfostran i samhället av idag”.

Påven Benedikt den XVI godkände slutgiltigt stadgarna i juni 2008.

Man börjar den Neokatekumenala Vandringen genom att lyssna till en serie katekeser där Evangeliet förkunnas. Ett team av kateketer ansvarar för dessa katekeser, som är öppna för alla och som hålls två gånger i veckan under cirka två månader. Det hela slutar med en andlig reträtt där kommuniteten föds och börjar sin vandring som stegvis skall leda bröder och systrar till att förnya sina doplöften.

Den Neokatekumenala Vandringen finns idag i 134 länder och 900 stift med cirka 20.000 kommuniteter delade i 6000 församlingar. Det finns idag mer än 1600 familjer i mission och cirka 120 Seminarier

I Sverige är Vandringen etablerad sedan många år i Stockholm, Göteborg, Malmö, Trelleborg, Jönköping, Olofström och Nynäshamn.

https://camminoneocatecumenale.it/it/homepage/