Fasteaktionen 2017. Till förmån för folket i Sydsudan

Fasteaktionen 2017

Till förmån för folket i Sydsudan

Resultat:

Kollekten på Palmsöndagen kronor 14. 997. 00

Caritas Jönköping kronor 10. 747. 00

= Kronor 25 794. 00

Den som vill fortsätta att stödja

Kan göra det till konton nämnda här nedan.

Stockholms katolska stifts fasteinsamling 2017 till Caritas Sverige tas upp till förmån för detta projekt.  

Du kan bidra till det genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk din talong eller överföring med ”Fastan 2017”.  Du kan också enkelt swisha din gåva till 900 4789.  

Tack för din gåva!

Läs vad de katolska biskoparna sagt om situationen i Sydsudan!

Den 23 februari i år vädjade Sydsudans katolska biskopar till världssamfundet att komma landet till undsättning. Hatet som skapas av konflikten ökar och övergreppen på civila är krigsbrott, skriver de. Därtill har landet drabbats av en humanitär kris – svält, osäkerhet och ekonomiska umbäranden.  

            ”Vårt folk kämpar för att ens kunna överleva. Medan det är så att regnen i många delar av landet har varit otillräckliga, är det ingen tvekan om att denna hungersnöd är skapad av människan genom otrygghet och dålig skötsel av ekonomin. I en ond cirkel skapar svälten i sin tur osäkerhet i vilken en hungrig man, särskilt om han har ett vapen, kan ta till plundring för att livnära sig själv och sin familj. Miljoner människor är drabbade, med ett stort antal som tvingats bort från sina hem och många som flyr till grannländerna där de möts av lidanden i flyktingläger”. 

            Biskoparna hänvisar i sitt budskap också till den vädjan som påve Franciskus den 22 februari riktat till världen för den hårt prövade befolkningen i Sydsudan. Han sade bland annat: ”En konflikt mellan bröder förvärrar den akuta livsmedelskris som drabbat Afrikas Horn och dömer miljoner människor, varav många barn, till att dö genom svält”. Han uppmanade alla involverade att ”inte bara göra uttalanden, utan också ge konkret bistånd med mat och tillåta att denna hjälp kommer fram”.

Tänk på bidragskontot Bg 900-4789. Märk din talong eller överföring med ”Fastan 2017”.  Swish till 900 4789.