Fatimajubileum: 1917-2017

fatimabild

”Var inte rädda!”, med dessa ord inleder Guds Moder serien av budskap som ges i Portugal och i Spanien under nio uppenbarelser.

Våra påvar i modern tid har uppmärksammat Fatimabudskapet och besökt platsen dit många miljoner pilgrimer har kommit under årens lopp för att ta till sig Marias moderliga anvisningar för ett heligt liv, men också för att komma till en nådens plats, utvald av Himmelen för att uppmana oss till omvändelse, bön och bot.

Paulus VI besökte Fatima år 1967, Helige Johannes Paulus II gjorde tre pilgrimsfärder till Fatima under åren 1982, 1991 och år 2000. Påven Benedikt XVI vallfärdade till platsen för uppenbarelserna år 2010. Man talar nu om Påve Franciskus´ besök under Fatimas jubileum. Inget är dock bestämt ännu.

Guds Moder uppenbarade sig mellan den 13 maj till den 13 oktober för de små herdebarnen Francisco (9 år) och Jacinta (7 år, båda saligförklarade av Helige Johannes Paulus år 2000) samt deras kusin Lucia dos Santos (som då var 10 år gammal). År 1930 erkände Kyrkan officiellt att budskapen var autentiska och vallfärder till Fatima mm. tilläts.

Det finns tre häften att ta i hallen eller vid Fatimamadonnan (inne i kyrkan) som erbjuder er alla att fördjupa sig Fatimabudskapen:

Fatimabudskapet, Fatimabönerna samt Fatimaandakt (där den officiella jubileumsandakten från Fatima finns översatt).

Jubileet inleds den första Adventssöndagen 2016.

I vår församling kommer vi att ha Fatimamadonnan utställd i kyrkan under detta jubileum och inför den 13 maj kommer vi att be en särskild novena. På själva festdagen, den 13 maj 2017, kommer ett särskilt program att hållas i församlingen.