Firandet av Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag 3 april 2016

barmhartighetenssondag2016Inledning för Mässan:

Kära församling, vi firar idag den Gudomliga Barmhärtighetens söndag. Denna fest, som Herren själv bad oss att fira genom fjorton budskap till den Heliga Faustina i Polen på 1930-talet, instiftades officiellt för hela Kyrkan av Helige Johannes Paulus II den 5 maj 2000.

Låt oss höra vad Herren säger om detta firande, och som finns att läsa i den Heliga Faustinas andliga dagbok:

”Jag vill att Barmhärtighetens Söndag blir en tillflykt och ett värn för alla själar, särskilt då för arma syndare. Denna dag är min barmhärtighets innersta öppet; jag låter ett helt hav av nådegåvor flöda över de själar som närmar sig min barmhärtighets källa.

De som biktar sig och tar emot den Heliga Kommunionen uppnår fullständig syndaförlåtelse och efterskänkande av straff.

Denna dag strömmar alla floder av Guds nådegåvor; må ingen själ vara rädd att närma sig mig, även om hennes synder vore röda som scharlakan…

Denna helg har framkommit ur det innersta i min barmhärtighet till glädje för hela världen och är befäst i djupet av mitt förbarmande.”

Därefter välsignades Barmhärtighetens Nådebild (se häftet).

Efter Kommunionsbönen bad vi tillsammans Barmhärtighetens Krona och avslutade med Helige Johannes Paulus II:s vigningsbön av hela världen till den Gudomliga Barmhärtigheten.

Foto: Dan Ahnberg