Firandet av Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid 6 januari 2016

herrensuppenbarelses2016I vår församling i Jönköping har vi sedan cirka tjugo år tillbaka en särskild tradition, den s.k. Pragprocessionen eller ”Kristi Konungsliga Välsignelseprocession” med Jesusbarnet av Prag. Det inköptes i den världskända vallfartskyrkan i Prag av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv och Pater Rafal Zarzycki OFMConv.

Efter själva Högmässan går vi till fyra s.k. stationer och ber om Herrens välsignelse och barmhärtighet för alla världens hörn och människor. I Jönköpings församlingskyrka och i Gråbrödraklostret har vi två statyer av Jesusbarnet av Prag (båda inköpta i Karmeliternas vallfartskyrka i Prag och där tillbörligt välsignade). Ett står vanligtvis i brödernas klosterkapell och det andra i vänstra sidoskeppet i kyrkan. Det är brödernas Jesusbarn som bärs i processionen varje år.

Efter själva välsignelseprocessionen äger en älskad Gråbrödratradition rum: utdelning av årets skyddshelgon.

Här kan man läsa lite mer:

Denna ceremoni ger uttryck för att Jesus Kristus, född av Jungfrun Maria, är Konung över allt och alla.

Man går i procession i församlingslokalerna, klostret, hemmet eller den plats man vill ha välsignad av Jesusbarnet med en staty eller tavla som föreställer Jesusbarnet av Prag.

Ursprunget till denna procession är den stora devotion som adelsfamiljen Martinic i Prag visade. De verkade för att en procession, vilken är den första i sitt slag, skulle genomföras med Jesusbarnets staty från Vår Fru av Segerns Karmelitkyrka till de övriga kyrkorna i staden.

Den första processionen ägde rum den 14 januari 1651. Det var under dessa ceremonier som Barnet fick tillnamnet Gratiosus, dvs. Den Nådige och även fick den första guldkronan, som skänktes av Bernard Ignatius av Martinic.

Processionen äger rum på Pragbarnets särskilda högtid den 3 januari (Jesu Heliga Namns Fest) eller Epifania, Herrens Uppenbarelses Högtid, den 6 januari.

Man går till fyra olika rum eller platser i byggnaden vilket representerar Kristi världsherravälde, som sträcker sig över alla fyra väderstreck, samtidigt ger detta uttryck för att välsignelsen ska omsluta alla människor.