Firandet av Gråbrödernas 25-års jubileum

Söndagen den 4 oktober, vår Ordensgrundares den Helige Franciskus av Assisi festdag, firades med stor tacksamhet och glädje att vi Gråbröder kom tillbaka till Sverige och Jönköping för 25 år sedan.

Biskop Anders Arborelius OCD inledde firandet på lördagen med att meddela Bekräftelsens Sakrament (Konfirmation) till 17 personer.

Till festligheterna denna helg kom vår Generalministers (Pater Marco Tasca OFMConv, vår Serafiske Fader Franciskus efterträdare) assistent, Pater Miljenko Hontic OFMConv från Generalkurian Ss. Apostoli i Rom.

Vårt kloster lyder under S:t Maximilian Maria Kolbes Provins i Gdansk och Provinsvikarien Pater Leszek Luczkanin OFMConv representerade provinsledningen i Polen.

Den Påvlige Nuntien, Hans Excellens Ärkebiskop Henryk Józef Nowacki var huvudcelebrant och visade tydligt att han stortrivdes bland Gråbröder och S:t Franciskus församlingsmedlemmar.

En av de tre första bröderna när vår Orden kom tillbaka för tjugofem år sedan var naturligtvis med, Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv. Han har varit både klostrets guardian (föreståndare) och kyrkoherde i Jönköping. Kring sig hade han kommunitetens nuvarande brödraskara: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv (nuvarande guardian och kyrkoherde), Pater Peter Zacharewicz OFMConv, Pater Wladek Mezyk OFMConv, Pater Andrzej Walkowiak OFMConv, samt senast anlände medbrodern, Pater Marcin Mazur OFMConv.

Det var särskilt glädjande för bröderna att så många från deras egen andliga familj, Sekularfranciskanerna, hade mött upp denna festdag. Irene och Maurice Devenney kom med en grupp från Linköpings fraternitet. Filip Bertilsson, som ansvarar för Jönköpings fraternitet kom med egenhändigt bakad franciskantårta. Filip kom även med hela skaran av den egna fraterniteten!

De två första bänkraderna i kyrkan var fullsatta med franciskaner – vilken härlig syn för oss bröder! Det värmde hjärtat. Sekularfranciskanerna, som kom från Jönköping, Linköping, Skövde etc., hade skrivit förböner som vi bad och de läste naturligtvis även läsningarna denna högtidsdag då vi firade både vår Ordensgrundare Franciskus och Gråbrödernas 25-års jubileum.

Efter Högmässan kunde hundrafemtio personer äta lunch i S:ta Clarasalen och S:t Antoniusrummet. Med Nuntien och de åtta Gråbröderna satt den stora skaran av Sekularfranciskaner vid ett långt ”familjebord”. Det märktes vid fotograferingen efteråt att alla var nöjda och glada över dagens firande.

Kyrkoherden påminde hela församlingen i sitt anförande vid Mässans inledning att här i Jönköping tillhör vi alla den franciskanska familjen på något sätt.

Må den Serafiske Fadern Franciskus be för oss att vi alla får den ”frid och allt gott” som endast Herren Jesus Kristus kan ge.