Firandet av Gråbrödraklostret i Ystad 750 år

Söndagen den 25 juni 2017 hade katolska församlingen i Ystad bjudit in för ett katolskt firande av före detta Gråbrödraklostrets 750-års jubileum.

06.45 åkte Carlsteins buss med femtio församlingsbor från Jönköping iväg för firandet. Skånska Dagbladet fick till det riktigt galet: Den största gruppen munkar kom från Jönköping, det var ett 50-tal franciskanermunkar som kom för att vara med och fira gudstjänst som en del i klostrets 750-års jubileum.” (27 juni 2017).

Riktigt så bra var det inte. Festkommittén fick nöja sig med två gråbröder på plats dagen till ära: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv (Gråbrödernas guardian – klosterföreståndare – i Jönköping) samt Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv. Men att femtio franciskanskt sinnade församlingsmedlemmar följde med.

Två av dessa är medlemmar i Franciskanska Sekularorden, Filip Bertilsson och Eva-Britt Ragvald från Sancta Claras Fraternitet i Jönköping.

År 1267 gav riddar Holmger och hans hustru Katarina medel för att ett kloster skulle kunna grundas i Ystad. Skyddspatroner för Gråbrödernas kloster var den Helige Nicolaus samt Heliga Katarina av Alexandria. Ystad tillhörde Danmark under merparten av medeltiden och reformationen genomfördes ett par år senare än i Sverige. Utdrivningen av bröderna blev våldsam och inleddes den 24 mars 1532. Efter 265 år i Ystad tvingades Gråbröderna att lämna sitt kloster. Den medeltida utdrivningskrönikan finns bevarad och berättar om Gråbrödernas utdrivning ur vårt kloster.

Ystad kommun och museet som är inhyst i det f.d. Gråbrödraklostret ville fira 750-års jubileet av klostrets grundande. Naturligtvis var det med kluvna känslor som vi Gråbröder deltog i detta. Byggnaden är ju inte längre ett kloster (vilket förutsätter att Gudsvigda bor och verkar där) och det tillhör på inget sätt Gråbröderna eller Katolska Kyrkan längre.

Men det blev i alla fall ett mycket glatt och soligt firande. Pater Joseph Maria inbjöds av festkommittén – som förberett allt på ett ypperligt sätt – att leda Rosenkransen under den procession som utgick från församlingskyrkan till det gamla klostret.

I f.d. klosterkyrkan var Biskop Anders Arborelius OCD huvudcelebrant vid Mässan som koncelebrerades av sju präster och biskopen assisterades av två diakoner, varav en kom från S:t Franciskus församling i Jönköping. Att vår biskop, som nu blir kardinal, var den stora mediala stjärnan i firandet gick inte att ta miste på.

Från Jönköping hade vi med oss tvåhundra blad med text för Rosenkransen för processionen, men enligt vår husmor som delade ut bladen räckte de inte långt. I pressen skrev man att ett hundratal personer deltog…

Gråbrödernas f.d. klosterkyrka var fullpackad för Mässan och efteråt kunde deltagare ha picnic i Rosariet som finns i den gamla klostergården. Särskilt inbjudna gäster blev bjudna av festkommittén på lunch i svenska kyrkans församlingshem bredvid gamla klostret.

Alla kunde gratis gå in i klostermuseet efteråt och bli nostalgiska…

Firandet avslutades med sjungen Vesper i den katolska församlingskyrkan. Pater Wladyslaw ledde Vespern assisterad av diakon Hans Einarsson och Pater Joseph Maria ackompanjerade med orgel samt höll en kort betraktelse efter läsningen.

Jönköpingsgänget åkte hem igen på kvällen upprymda av dagens begivenhet och feststämning.

Varmt tack till kyrkoherde Pater Eugeniusz Machnica OMI i Sankt Nikolai katolska församlingen i Ystad, och till jubileumsdagens arbetsgrupp, för ett fantastiskt firande.

Ett innerligt tack till Gråbrödernas särskilda vänner i Ystad, Irene och Henrik von Görtz-Wrisberg.