Firandet av Heliga Korsets Upphöjelse 14 september 2018

På denna dag brukade man visa för de troende reliker av Kristi lidande i Jerusalem. Det var bl.a. reliker av det Heliga Korset som den heliga kejsarinnan Helena (kejsar Konstantins moder) hade funnit vid platsen för Kristi korsfästelse, död och begravning. På den platsen står nu den världsberömda Gravkyrkan (eller Uppståndelsekyrkan, som de ortodoxa kristna kallar den).

Festen har många gånger gått under den folkliga benämningen ”Lilla Påsk” och även i vår kyrka visar vi klostrets Korsrelik denna dag och efter den högtidliga vespern får de som så önskar komma fram för att ge sin personliga hyllning till ”redskapet för vår frälsning”.