Firandet av Helige Antonius av Padua 13 juni 2017

Enligt vår tradition i Jönköpings församling firade vi den Helige Franciskus´ mest berömde medbroder i orden den Helige Antonius av Padua.

Han föddes visserligen i Lissabon, Portugal men avslutade sitt jordeliv i Padua, Italien och därför fick han benämningen: ”av Padua”.

Han är känd för att hitta saker och särskilt förlorad nåd.

Vi brukar välsigna bröd och liljor till helgonets ära på Antoniusdagen, så även i år. Det kunde vi göra tack vare vår husmor, Gunilla Ronquist, som ordnade med både liljor och hembakade Antoniusbröd.

Foto: Filip Bertilsson