Firandet av Helige Franciskus´ Stigmatiserings Fest den 17 september

francsikus-stigmatiseringen 250Mellan den 15 augusti – 29 september 1224 beger sig den Helige Franciskus till berget La Verna i Toscana för Sankt Mikaels Fastan (som Franciskus introducerat i orden). Den 17 september tar Franciskus emot stigmatasåren från Kristus i en vision. Kristus visar sig på korset med en Serafs vingar. Det är denna vision som ger upphovet till att vi franciskaner kallar vår ordensgrundare för den ”Serafiske Fadern”.

Den Helige Franciskus var den förste som fick ta emot Kristi sår på sin kropp (händer, fötter och i sidan) som en bekräftelse på att hans efterföljelse av Kristus var sann och fullständig.

Broder Elias (generalminister nr. 2) skriver bl.a. följande i sin rundskrivelse till hela Orden med anledning av Franciskus död:

”Nu vill jag avslöja en stor hemlighet för er, ett mirakel. Aldrig tidigare har man hört om detta, förutom vad som förkunnas om Kristus, Guds Son. Inte långt före Franciskus´ död fick han ta emot den Korsfästes märken på sin kropp, det var Kristi fem sårmärken…

Därför, bröder, lova Herren och tacka Honom för att Han visat sin barmhärtighet, och bevara minnet av vår broder och fader Franciskus till Hans ära som har velat förhärliga Franciskus inför människor och änglar.

Be även Franciskus, att på hans förbön, Herren låter oss bli delaktiga av hans heliga nåd. Amen.”

Pater Andrzej var huvudcelebrant i vår kyrka när denna franciskanska fest firades den 17 september.

01francsikus-stigmatiseringen02francsikus-stigmatiseringen03francsikus-stigmatiseringen