Förberedande novena inför heliga Thérèse och hennes föräldrars relikfärd – juli 2018

Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) fredag kväll den 28 september. Samma dag, på kvällen, kommer relikerna till S:t Franciskus katolska församlingskyrka.

Inför denna nåd vill vi förbereda oss i hela Norden med en nio månaders novena. Texten är förberedd av systrarna i Glumslöv. Varje månad kommer en ny text från helgonets självbiografi eller brev att presenteras som underlag för meditation den månaden.

Den Nordiska Biskopskonferensen har bett mig (Pater Joseph Maria) att aktivt delta i förberedelserna för denna relikfärd och mitt förslag är att vi använder novenan på följande sätt:

  • I början på varje månad läser man hela novenans text som kan vara till inspiration för din privata meditation under den månaden.

  • Det är upp till var och en om man vill be själva novenabönen (som är den samma varje månad) varje dag, en gång per vecka eller endast en gång per månad.

  • Novenan föreslår en böneintention för varje vecka, därför kan det vara lämpligt att man exempelvis ber novenabönen på en söndag eller måndag och lägger till böneintentionen för den veckan.

  • Om möjligt börja novenan den 2 januari 2018 (Thérèse födelsedag var 2 januari 1873)

Nio månaders novena

inför besöket i Norden

av

Heliga Thérèse av Jesusbarnets och det Heliga Anletets

och hennes föräldrars,

de Heliga Zélie och Louis Martins, reliker

Novena under juli månad 2018

Text: Karmelitnunnorna i Glumslöv

Självbehärskning

Kärleken närs av offer, ju mer en människa nekar sig naturlig tillfredsställelse, desto starkare och mer oegennyttig blir hennes ömhet.

Jag minns att jag som postulant ibland var så starkt frestad att gå in till er (hon skriver om priorinnan) för att få några droppar glädje, att jag måste rusa förbi ert kontor och klänga mig fast vid trappräcket. Jag kom på en massa saker att ansöka om och fann tusen skäl att ge efter för min natur . . . Vad lycklig jag nu är för att jag redan i början av mitt klosterliv lärde mig att försaka! Jag njuter redan den belöning som utlovats dem som kämpar tappert. […]

När jag förstod att jag inte kunde göra något av mig själv, verkade uppgiften inte svår längre (Lilla Therese hade utnämnts till att vara novismästarinnans andra hand), jag kände att det enda nödvändiga var att alltmera förena mig med Jesus och att jag skulle få det övriga på köpet (Jfr Matt 6:33). Och mina förhoppningar har verkligen inte svikits. […] På avstånd kan det väl verka underbart att göra gott för själarna, att lära dem älska Gud alltmera, att forma dem efter sina personliga idéer och synpunkter. På nära håll är det precis tvärtom, det underbara har försvunnit. . . Man känner att det utan Guds hjälp är lika omöjligt att göra gott som att få solen att skina om natten . . . Man inser att man ovillkorligen måste undertrycka sina personliga böjelser och uppfattningar och leda själarna på den väg som Jesus utstakat för dem och inte försöka få dem att följa ens egen kurs. Men det är inte det svåraste; det mest påfrestande är att ge akt på deras fel och brister och obevekligt bekämpa dem.

[…] Jag skulle tusen gånger hellre ta emot förebråelser än rikta dem mot andra, men jag känner att detta måste vara ett lidande för mig, ty om man handlar efter sina naturliga impulser är det omöjligt för den själ vars svagheter man vill avslöja, att inse sina fel.

(Ur Självbiografiska Skrifter s. 212-214)

Meditation

Vi skapades till att härska över skapelsen, vi föll, men Han, i vilken vi skapades, återinsatte oss i friheten och vi kan nu i den Heliga Anden älska skapelsen genom det sanna nya herradömet. I denna fulla självbehärskning strålar den nya människan fram, den nya människan som är Jesus i oss. Vi kan försöka om och om igen att på egen hand vara herrar, i högmod kämpa för att nå självförverkligande. Det är först när vi inser att vi inte kan göra något av oss själva som självbehärskningens frukt mognar och vi verkligen kan älska Jesus och vår nästa så som Han, i Honom, förenad med Honom. Här är man helt i Guds hand, ett redskap som Han brukar för andras väl. Självförsakelsen kommer då till sin rätt och får kärleken att ge de mest vackra frukter.

Böneintentioner:

Vecka 27: Att vi inser vår höga kallelse och vågar leva den.

Vecka 28: Att Lilla Thérèse föredöme i självförsakelse inspirerar oss till kärleksoffer.

Vecka 29: Att vi i svåra situationer gör som Lilla Therese: väntar oss allt från Jesus.

Vecka 30: Att vi i bön och gärning låter oss föras av den Heliga Anden.

Novenabön till

den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet

Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden.

Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det.

Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, och våra katolska stift här.

Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de alltmer liknar din familj.

Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet.

Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.

Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.

Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).

Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Novenan kan följas på Katolsk horisont

Program för besök av S:ta Teresa av Jesusbarnets och hennes föräldrars, Louis och Zélie Martins, reliker i Norden 

20180928 –  20181111

Exakta  tider  när  relikerna  är  utställda  och  när  Mässor  och  andra  gudstjänster  och  andakter  firas  meddelas  senare. 

Överallt  där  relikerna  kommer  att  finnas  utställda  kommer  det  att  finnas  möjlighet att visa sin vördnad för de i relikskrin förvarade relikerna.  

Fredagen den 28 september 

Kl 17 mottagning av relikerna med kardinalen i S:t Eriks katolska domkyrka, Stockholm.  

Lördagen den 29 september – S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar  

Relikerna är utställda i S:t Eriks katolska domkyrka. 

Söndagen den 30 september – 26 söndagen ”under året” 

På morgonen transporteras relikerna till Jönköping för utställning i S:t Franciskus katolska kyrka. 

Måndagen den 1 oktober – S:ta Teresa av Jesusbarnet 

På morgonen transporteras relikerna till Glumslöv för utställning hos karmelitnunnorna. 

Tisdagen den 2 oktober – De Heliga Skyddsänglarna 

På morgonen transporteras relikerna till Helsingborg för utställning i S:t Clemens katolska kyrka. 

Onsdagen den 3 oktober  

På morgonen transporteras relikerna till Göteborg för utställning i Kristus konungens katolska kyrka. 

Torsdagen den 4 oktober – S:t Franciscus av Assisi 

Relikerna är utställda i Kristus konungens katolska kyrka. 

Fredagen den 5 oktober 

På morgonen transporteras relikerna till Vadstena för utställning i Birgittasystrarnas kyrka. 

Lördagen den 6 oktober – Familjedag i Vadstena 

På morgonen flyttas relikerna till Vadstena klosterkyrka (”Blåkyrkan”) 

Kl. 10 Mässa i Vadstena klosterkyrka. 

Huvudcelebrant kardinal Anders Arborelius OCD. 

Katolske  biskopen av Köpenhamn, Czeslaw Kozon viger de nordiska länderna till den heliga Familjen. 

Efter mässan flyttas relikerna till Vadstena slott för utställningoch föredrag. 

På eftermiddagen transporteras relikerna till Norge. 

614 oktober 

Relikerna befinner sig på olika platser i södra och mellersta Norge. 

Söndagen den 14 oktober – 28 söndagen ”under året” 

Relikerna anländer till Falun på kvällen för utställning i den Gode Herdens katolska kyrka.  

Måndagen den 15 oktober – S:ta Teresa av Jesus  

Relikerna är utställda i den Gode Herdens katolska kyrka. 

Tisdagen den 16 oktober  

På morgonen transporteras relikerna till Umeå för utställning i Kristi Moders katolska kyrka. 

Tisdagen den 17 oktober – S:t Ignatius av Antiochia 

På morgonen transporteras relikerna till Luleå för utställning i S:t Josef arbetarens katolska kyrka. 

Onsdagen den 18 oktober – S:t Lukas, evangelist  

På morgonen transporteras relikerna till Lannavaara för utställning i S:t Josefs kloster hos ordensgemenskapen Marias Lamm.  

Torsdagen den 19 oktober 

På morgonen transporteras relikerna till Norge. 

19 – 25 oktober 

Relikerna befinner sig på olika platser i norra Norge. 

25 – 29 oktober 

Relikerna befinner sig på olika platser i Finland. 

2930 oktober 

Relikerna transporteras med färja från Helsingfors till Stockholm. 

30 oktober  

På morgonen transporteras relikerna till Södertälje för utställning i Jungfru Maria kyrka. 

31 oktober 

På morgonen transporteras relikerna till Uppsala för utställning i S:t Lars kyrka. 

1 november 

Relikerna transporteras med flyg från Arlanda till Keflavik.  

1 – 5 november 

Relikerna befinner sig på olika platser på Island. 

5 november 

Transporteras relikerna med flyg från Keflavik till Kastrup. 

5 – 11 november 

Relikerna befinner sig på olika platser i Danmark.