Förberedande novena inför heliga Thérèse och hennes föräldrars relikfärd – juni 2018

Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) fredag kväll den 28 september. Samma dag, på kvällen, kommer relikerna till S:t Franciskus katolska församlingskyrka.

I Jönköping kommer vi att fira detta mycket högtidligt: Vid mottagandet av relikerna firas Mässa till Heliga Thérèse ära, hela natten blir kyrkan öppen för att kunna vörda relikerna. På måndag morgon (1 oktober) firas Mässa till Heliga Louis och Zélies ära innan relikerna förs vidare till karmelitnunnorna i Glumslöv. Programmet för relikernas vidare färd (september – november) genom Norden presenteras på separat kalender.

Inför denna nåd vill vi förbereda oss i hela Norden med en nio månaders novena. Texten är förberedd av systrarna i Glumslöv. Varje månad kommer en ny text från helgonets självbiografi eller brev att presenteras som underlag för meditation den månaden.

Den Nordiska Biskopskonferensen har bett mig (Pater Joseph Maria) att aktivt delta i förberedelserna för denna relikfärd och mitt förslag är att vi använder novenan på följande sätt:

  • I början på varje månad läser man hela novenans text som kan vara till inspiration för din privata meditation under den månaden.

  • Det är upp till var och en om man vill be själva novenabönen (som är den samma varje månad) varje dag, en gång per vecka eller endast en gång per månad.

  • Novenan föreslår en böneintention för varje vecka, därför kan det vara lämpligt att man exempelvis ber novenabönen på en söndag eller måndag och lägger till böneintentionen för den veckan.

  • Om möjligt börja novenan den 2 januari 2018 (Thérèse födelsedag var 2 januari 1873)

Nio månaders novena

inför besöket i Norden

av

Heliga Thérèse av Jesusbarnets och det Heliga Anletets

och hennes föräldrars,

de Heliga Zélie och Louis Martins, reliker

Novena under juni månad 2018

Text: Karmelitnunnorna i Glumslöv

Trofasthet

Mitt känsliga och älskande hjärta hade helt säkert och utan svårigheter gett sig åt någon, om det funnit ett hjärta som kunde förstå det. Jag sökte bli förtrolig med några flickor i min egen ålder, särskilt två. Jag höll mycket av dem, och de å sin sida höll av mig så mycket som de förmådde. Men ack, vad människors hjärtan är trånga och flyktiga… Jag insåg snart att man inte förstod min kärlek. En av mina vänner måste fara hem till sin familj och återkom några månader senare; under hennes frånvaro hade jag tänkt på henne och bevarat en liten ring som hon gett mig. Jag blev hjärtans glad vid att återse min kamrat, men fick bara en likgiltig blick… Hon förstod inte min kärlek, det kände jag, och jag tiggde inte om en tillgivenhet som förvägrades mig. Vår Herre har emellertid gett mig ett så trofast hjärta, att när det en gång har älskat djupt och rent, så älskar det alltid; därför fortsatte jag att be för min kamrat, och jag håller alltjämt av henne.

(Självbiografiska Skrifter sid.75)

Det hände ofta att hon [Mme Martin] erkände sin trötthet och kastade en längtansfull blick mot det kloster hon en gång hade velat gå in vid. Frestelsen varade aldrig länge. Hon hade valt inriktningen för sitt liv och skulle fullfölja den till slutet, trogen mot de övertygelser hon hade uttryckt för sin bror några veckor före sin förste lille sons död.

”Jag plågas verkligen av denna eländiga Point d ’Alençon, som liksom blivit kronan på alla mina olyckor. Det är sant att jag på detta vis tjänar ihop lite pengar, men ack kära du! till vilken kostnad! Det blir nog till priset av mitt liv rentav, för jag tror att det förkortar mina livsdagar, och om inte Gud beskyddar mig alldeles särskilt mycket så tror jag att jag inte får leva länge till. Jag skulle inte sörja över den saken, om jag nu inte hade barn att ta hand om. Jag skulle då välkomna döden, som man välkomnar den mjuka, rena gryningen i början av en vacker dag.

Jag tänker ofta på min helgonlika syster och det lugna liv hon för; hon arbetar förvisso, men inte för något förgängligt; sina rikedomar ansamlar hon inför himlen, mot vilken hennes varje längtan är riktad. Jag å min sida står här, tyngd av bördor, böjd ända ner till marken och måste utstå allehanda svårigheter för att tjäna ihop pengar som jag inte kan och heller inte vill ta med mig. Till vilken nytta skulle det vara för mig däruppe?

Ibland kommer tvivlet över mig: valde jag fel, borde jag ha gjort som hon? Men då säger jag genast till mig själv: ”I så fall hade jag inte haft mina fyra små flickor, min charmige lille Joseph!” Nej, det är bättre att jag får slita där jag är och att de finns till! Bara jag får komma till himmelen, med min käre Louis, och får se dem bättre lottade än jag varit, så ska jag vara tillfreds och inte fråga efter mer. ”(En familjs berättelse s. 114-115)

Meditation

Kärleken i ett livskall, vare sig det är i det gudsvigda livet eller i ett äktenskap, kräver alltid offer och trofast uthållighet, där man dag efter dag säger ja till Guds väg och vilja. Känslorna kan göra uppror, men med kärlekens viljeakt kan vi fortsätta välja det enda rätta. Båda makarna Martin hade innan sitt äktenskap prövat det gudsvigda livet, men hade båda fått avslag. Gud hade en annan väg för dem, en väg som genom deras trofasta kärlek till varandra ledde dem till att i äktenskapets sakrament bli de helgon Gud menat dem att bli. Gud tillåter att kärleken sätts på prov, för att så kunna låta den växa sig större och fastare, ja det blir en grund att bygga vidare på. Han renar den på så vis för att forma oss allt mer lika Sin Son. Ju renare kärleken är desto trofastare är den och en trofast kärlek, en sådan som Lilla Thérèse hade, gäller in i evigheten.

Böneintentioner:

Vecka 23: Att de som förbereder sig för äktenskap eller redan är gifta inser detta sakraments värdighet och att den är menad att forma dem till helgon.

Vecka 24: Att de som prövas i sin kallelse antingen i det gudsvigda livet eller i äktenskapet, vänder sig till Gud och får kraft att vara trofasta sin kallelse.

Vecka 25: Att vi i vardagens små detaljer väljer att vara trofasta Gud, Hans Kyrka och det vi föresatt oss.

Vecka 26: Att människor som blivit svikna åter kan komma att tro på den trofasta kärleken.

Novenabön till

den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet

Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden.

Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det.

Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, och våra katolska stift här.

Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de alltmer liknar din familj.

Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet.

Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.

Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.

Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).

Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Facebookgrupp: Welcome Saint Thérèse

(OBS! Ändrad FB titel)

Novenan kan följas på Katolsk horisont

(Gråbrödernas Youtubekanal)