Förböner till firandet av Humanae vitae encyklikans utgivning den 25 juli 1968 av påven Paulus VI

Helige Fader, du som har levt i en mänsklig familj bland oss, hjälp oss att sträva efter den enhet och kärlek som utmärkte den Heliga Familjen.

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus

Herre, vi ber dig om nåd och välsignelse för alla våra familjer, för de gifta och de förlovade, för änkorna och änkemännen,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

Den som är barmhärtig lär och vägleder sin hjord som en herde (se Commune för fostrare, Benedictus laudes antifonen) hjälp oss att troget lyssna till Kyrkans undervisning om äktenskapet,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

Vi ber dig för de par som planerar en framtid tillsammans, att de vågar ge sig till varandra med Kristi djärvhet och trohet,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

Vi ber dig för barnen, att de med sina föräldrars hjälp och stöd får växa upp i lugna och trygga förhållanden och finner Honom som är Vägen, Sanningen och Livet,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

Vi ber dig om uthållighetens och saktmodets dygder för biskoparna och prästerna i din Kyrka så att Hon blir ett profetiskt ljus och ett salt i en oroad och förvirrad tid,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

För dem som glidit bort från Kyrkans gemenskap genom egen skuld eller genom hjärtats hårdhet, att de på nytt finner sin plats ibland oss,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

Att firandet av encyklikan Humanae vitaes 50-årsjubilieum nu på tisdag den 25 juli må styrka de kristna makarna i deras kallelse till helighet,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

Att helgonförklaringen av påven Paulus VI i höst må hjälpa oss alla att förstå hans profetiska budskap och inse behovet av omvändelse och bekännelse till den katolska tron,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

Låt oss be om helgonens förböner, särskilt Thérèse av Jesusbarnet och den Heliga Anletet och hennes heliga föräldrar Louis och Zélie Martin, att vi blir obrottsligt trogna Kyrkans lära,

Herre, du som är Livets källa, led oss med Sanningens heliga ljus.

Låt oss nu till slut be Guds Moder Maria om hennes förbön för hela Kyrkan, för familjerna och det samhälle som de bygger upp med andra människor,

Var hälsad Maria…

Slutbön:

Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.