Förebedjarna

Förebedjarna Under Jesu Heliga Hjärtas månad (juni) Jubelåret 2000 överlämnade jag en lista på förbönsämnen till olika församlingsmedlemmar i Jönköping. Föga anade vi att denna lista skulle gå runt i snart hela landet och förfrågan om förbön skulle komma från Sveriges och våra grannländers alla hörn. Man kan säga att det har utvecklats till en andlig rörelse. Målet är att genom aktiv förbön för Kyrkan och världens alla förbönsämnen visa kärlek och uppskattning till Jesu Heliga Hjärtas kärlek för oss. Man blir ”medlem” genom att börja be Förebedjarnas dagliga bön. Inget medlemsregister eller några organiserade möten finns. Man upphör att vara medlem när man inte längre ber någon av de föreslagna bönerna enligt gruppens intentioner. Detta andliga medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet. Åtagandet som medlem är endast att dagligen be enligt de intentioner som kommer in till Förebedjarna (genom Gråbröderna). Förslag till böner för Förebedjarna finns i särskild folder i kyrkans hall.

Ansvarig: Andlig ledare för Förebedjarna Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv