Församlingens Patronatsfest – ”Patrocinium” 2017

Vår församlingskyrka är helgad åt den Helige Franciskus av Assisi (1181/2 – 1226, festdag 4 oktober). Detta firade vi särskilt söndagen den 1 oktober.

Kyrkan vill att helgonet eller det kristna mysterium som kyrkan och församlingen är helgad åt ska bli ett slags andligt tema för den andliga familj som församlingen utgör.

I vårt fall är det lätt att sammanfatta vilket tema detta skulle vara. Franciskus eget motto var: Deus meus et omnia – min Gud, mitt allt!

Det är både ett motto och en bön. Min förhoppning som kyrkoherde är att var och en av oss i denna församling tar till sig dessa ord och andliga program och gör det till vårt. Inte bara som en vacker och from fras, för då har det ingen betydelse, utan något som vi vill leva upp till. Se vad det gjorde för Franciskus själv!

Gratulationer till oss alla på vår församlings patrocinium, som det heter på latin (patronatsfest på svenska).

Må vår Helige Franciskus be för oss och leda oss på evangeliets smala men samtidigt säkra väg genom livet till den eviga glädjen med alla helgon.

Naturligtvis firar vi även Franciskus-Mässa på den ”riktiga” dagen som är den 4 oktober.

Foto: Ulf Söderberg