Första Kommunion

Undervisning i katolsk tro för barn inför Första Heliga Kommunionen:

Församlingssekreteraren Iwona Moszczynska ger information om katekesundervisningen i vår församling.

Undervisning ska börja när barnet är 7 år. Kom ihåg att undervisningen för barnen i församlingen är ett komplement. Vi kan aldrig ersätta föräldrarnas eget vittnesbörd om sin tro. Talar aldrig föräldrarna om Gud med sina barn, läser något för dem och framför allt, ber tillsammans med barnen, då kommer vår kristna katolska tro bara vara någon egendomligt och främmande för dem. Katekesundervisningen börjar alltså i hemmet. Detta har flera påvar påpekat med stor omsorg, bl.a. den Helige Pius X, Paulus VI och Salige Johannes Paulus II.

heliga kommunion