Gråbröderna 25 år i Sverige efter reformationen

grabrodraklostretijonkoping

Det gamla Gråbrödraklostret i Jönköping 1283-1544

Franciskanorden är numerärt den största gemenskapen av Gudsvigda i den Katolska Kyrkan. Idag är vår ordensfamilj uppdelad i fyra officiellt godkända grupper: Conventualfranciskanerna (Gråbröderna – OFMConv), Minoriterna (OFM), Kapucinerna (OFMCap) samt Tredje Reguljära Orden (TOR). Samtliga fyra grupper är närvarande i Sverige idag, men endast Gråbröderna fanns i landet vid tidpunkten för reformationen som startade år 1527 av Gustav Vasa.

På grund av att de flesta historiska dokument gått förlorade vad gäller klostren i Sverige vet vi mycket lite om hur det gick till när bröderna lämnade de olika klostren och vart de tog vägen.

Vi Gråbröder vill i alla fall passa på att tacka Herren för att Han har lett oss tillbaka till Sverige och till en av de platser där vi under medeltiden hade ett blomstrande kloster, i Jönköping.

Vi vill tacka Herren tillsammans med er i församlingen som under dessa 25 åren har följt oss och blivit delaktiga av vår andliga familj.

Det var inte lätt för de tre polskfödda bröderna som knappt kunde språket att ta över efter de mycket uppskattade Passionistfäderna som på något sätt även blivit ett kännemärke för församlingen i Jönköping efter många års tjänst här (1956-1990). Ett flertal bröder har kommit och gått. Endast en av Gråbröderna finns kvar sedan starten år 1990: Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv.

Vad många av er kanske inte känner till är att den polska provinsen S:t Maximilian Maria Kolbe med säte i Gdansk upprättades av generalkapitlet just med intentionen att vår orden skulle återvända till Skandinavien. Detta blev möjligt genom Biskop Hubertus Brandenburgs inbjudan. Och nu några datum hur det gick till när vi Gråbröder kom tillbaka till Sverige efter reformationen.

För att historien ska bli korrekt måste tilläggas att två italienska medbröder var verksamma i Göteborg under sextiotalet i den s.k. Italienska missionen (många italienare arbetade på Volvo under denna tid), men det upprättade aldrig ett s.k. kanoniskt kloster och därför räknas inte detta som en formell återkomst till landet. En av dessa två bröder från Padua fick en svensk utmärkelse för att ha skrivit den första grammatiken för att lära italienare det svenska språket.

Söndagen den 30 september 1990, i Biskop Brandenburgs namn, överlämnade Prelat Paul Glogowski församlingens och klostrets nycklar till den första gruppen av bröder.

Närvarande vid denna högtidliga Mässa och detta smått historiska tillfälle var dåvarande provinsminister Pater Manswet Wardyn OFMConv, assistent Pater Lucjan Ubysz OFMConv, provinssekreterare Pater Witold Gral OFMConv, den siste av Passionisternas kyrkoherde i församlingen, Pater Patrik McKeown CP, och företrädare för den franciskanska kommuniteten i Linköping, Pater Marcel Taverne OFM.

Dekretet om brödernas övertagande av ansvaret för församlingen var signerat den 20 september 1990 och den 1 oktober 1990 trädde formellt uppdragen i laga kraft för våra medbröder.

Ni församlingsmedlemmar som läser detta har sett sammanlagt tolv bröder som levt och verkat i er församling. Vissa har gjort mer intryck än andra. Ibland har vi bröder använt nåden väl för att göra gott och stundtals har vi misslyckats att vara trogna vittnen om Kristi efterföljelse.

I år firar Kyrkan de Gudsvigdas År, en påminnelse om hur viktigt det är att det finns särskilda vittnen för ett liv som vill visa på den tillkommande världens liv – ett liv som helhjärtat levs för Gud. Vi ber om er förbön för oss Gråbröder, att Herren låter oss växa i trohet mot Honom och det uppdrag Han har gett oss, Gud till ära och människor till frälsning.

Vid Högmässan den 4 oktober kl. 11.00 kommer Påvens representant i Skandinavien, Hans Excellens Ärkebiskop Nenryk Józef Nowacki att frambära vårt tackoffer i den Heliga Mässan för dessa tjugofem år som gått tillsammans med representanter från vår ordensledning i Rom och provinsledningen i Gdansk.

Efter Mässan inbjuds alla som får plats till lunch i S:ta Clarasalen och S:t Antoniusrummet.

Vi hälsar er med den franciskanska hälsningen och önskan om

Frid och allt gott

Gråbröderna

Här följer också lite foton som illustrerar vårt liv de senaste åren.