Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) öppnar ordenshus igen i Danmark

Den 1 februari 2017 anländer två bröder till Köpenhamn på uppdrag av vår generalminister Pater Marco Tasca OFMConv. Biskopen av Köpenhamns katolska stift, H. E. Biskop Czeslaw Kozon, har anförtrott Jesu Hjärta Kyrkan i Köpenhamn till vår orden.

De ledsagas av sina respektive provinsministrar samt generalassistenten P. Miljenko Hontic OFMConv, som representerar generalkurian i Rom.

Vi bröder i Jönköping och Vadstena kommer att närvara vid en välkomsthögtid den 2 februari. Då firas den första Mässan tillsammans.

De två bröderna som kommer till Danmark är:

Pater Tomislav Cvetko OFMConv från Kroatien.

Från en av vår ordens sidor på kroatiska:

www.zupa-molve.com

Pater Tomaz Majcen OFMConv från Slovenien.

Läs om våra medbröder i Slovenien:

www.minoriti.rkc.si

Våra medbröder kommer att bo i Jesu Hjärta Kyrkan i Köpenhamn:

www.jesuhjertekirke.dk

Ett reportage om mottagandet kommer senare.