Gråbröderna. S:t Franciskus Kloster i Jönköping

grabroderna

Jönköpings katolska församlings historia hör onekligen ihop med Gråbröderna. Det var ingen tillfällighet att man uppkallade församlingen efter Franciskanordens grundare, den Helige Franciskus av Assisi (1181/2-1226).

Jönköping har bevarat minnet av de franciskanbröder som kom till staden för att grunda kloster på 1280-talet. Ingenting av klostrets byggnader finns bevarade i dag, trots att det tillsammans med stadens kyrka och medeltidsborgen var de enda byggnaderna som var helt uppförda i sten. Namn som Munksjön, Munkplan, Munkgatan och Klostergatan avslöjar dock att bröderna hade en stor plats i Jönköpings utveckling och liv.

Franciskanen Peter Olai skrev om Ordens historia och anger att klostret i Jönköping grundades år 1283. Om man tänker på att Franciskanorden grundades, genom muntligt godkännande, år 1209, så etablerade sig Orden mycket tidigt i Norden.

Viktor Rydberg skriver i sin skrift Det forna Jönköping: ”Jönköpings kloster hörde inte till de största i riket, men dess hushållning var blomstrande, och det inte endast genom andras fromma gåvor, utan även genom brödernas eget arbete. Närmast kring klostret var en trädgård. Söder ut låg invid Munksjön ett av bröderna drivet tegelbruk. Åkrar och ängar ägde och skötte de både på denna och andra sidan Munksjön.”

Bröderna var så driftiga att klostret t.o.m. ägde all strandmark medan staden inte ens hade en tilläggningsplats för sina båtar för att komma ut på Vättern. Förhandlingar ägde rum på rådhuset mellan stadens styresmän och guardianen, klostrets föreståndare. Det hela slutade med att klostret bytte bort en smal jordremsa som gick ner till Munksjön. I utbyte fick bröderna ett gärde, också nära Munksjön, men längre bort från staden. Detta gärde var dock tre gånger så stort, enligt Rydberg.

Men det var inte bara denna typ av förhandlingar som klostrets bröder var involverade i. Betydligt viktigare var de s.k. Herredagar som bröderna inbjöd rikets ledande män och kvinnor till. Den 27 april 1357 hölls fredsförhandlingar i klostrets kapitelsal, med hertig Albrekt av Mecklenburg som medlare, mellan kung Magnus Eriksson och dennes son Erik. Kung Magnus fick då ge stora delar av sitt rike till sin son. Den 7 februari 1466 var åter franciskanklostret i Jönköping i centrum för stora fredsförhandlingar mellan Sverige, Norge och Danmark.

Den 12 september 1527 utfärdade Gustav Vasa ett skyddsbrev för klostret i Jönköping. Men detta skulle inte få någon betydelse för klostrets framtid i och med kungens brytning med den världsvida Katolska Kyrkan. Någon gång före år 1544 firades den sista Mässan i klosterkyrkan av guardianen Pater Mats Jönsson OFMConv. En gammal lokal tradition berättar att de flyende bröderna skulle ha gömt kyrksilvret i Munksjön, kanske i tro om att de en dag skulle kunna återvända.

Gustav Vasa gav senare order om att bygga om klostret (som låg ungefär där Länsstyrelsen nu har sin byggnad) till ett befäst slott. Befästningsverket raserades slutligen år 1833 och stenen från klosterbyggnaderna användes för utbyggnad av Jönköpings hamn (”Piren”).

Gråbröderna kom tillbaka till Jönköping år 1990 men bor inte i ett eget kloster utan i församlingens prästbostad. Det kanoniska (kyrkorättsliga) upprättandet av Sankt Franciskus Kloster i Jönköping är daterad den 25 mars 1992 med tillstånd av dåvarande Generalminister Pater Lanfranco M. Serrini OFMConv (Vår Serafiske Fader Franciskus efterträdare nr. 116, 1984-1996). Dekretet utfärdades av dåvarande Provinsminister i Gdansk, Pater Leo Rawalski OFMConv, under vars ansvar bröderna sänts till Sverige två år tidigare.

Guardianer (föreståndare) i klostret efter

Pater Mats Jönsson OFMConv (…-1544)

Pater Jerzy Dukek OFMConv (1990-1993)

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv (1993-2000)

Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv (2000-2012)

Pater Rafal Miler OFMConv (2012-2013)

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv (2013-…)

Sedan några år tillbaka har Gråbröderna startat en insamling för att kunna bygga ett eget kloster och franciskanskt andligt centrum med möjlighet att ta emot dem som önskar delta i kommunitetens böner och liturgi, franciskanska reträtter, föredrag, andlig vägledning mm.

Vårt kloster och församling är också sätet för:

 Ave Maria Publikationer (29 juli 2004)

Militia Immaculatae (MI – 2 februari 1995)

Josefsbrödraskapet (18 maj 2001)

Jesusbarnets av Prag Hedersvakt (6 januari 1998)

Förebedjarna (30 juni 2000)

Vi du ge stöd åt Gråbrödernas liv och apostolat:

Gåvor tas med stor tacksamhet emot och alla välgörare är inneslutna i vår dagliga förbön och månatliga Mässor.

Gåvor kan ges bl.a. genom:

Bankgiro 5061-1318

mottagare: Gråbröderna

För betalning från andra länder:

SE9250000000051461020999

Bic-kod ESSESESS

Om du ge ekonomiskt stöd åt Ave Maria Publikationer för

spridning av böcker och internetapostolat:

PlusGiro 122 98 73-3

(mottagare P. Joseph M. Nilsson. Skriv vad gåvan avser)

Gråbrödernas hemsida:

http://www.grabroderna.net/