Kateketerna

Kateketerna är frivilliga församlingsmedlemmar som vill ge föräldrar stöd med undervisning i den katolska tron. Detta görs med hjälp av de didaktiska medel som vårt Katolska Stift ger ut genom Katolska Pedagogiska Nämnden. Kateketerna undervisar två gånger i månaden på söndagar och utövar denna tjänst under kyrkoherdens ledning. Just nu söker vi frivilliga!

Ansvarig: Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Samordnare: Violetta Korasiak Hällstorp (Rådsmedlem)