Militia Immaculatae

immaculata

Maria Immaculata

Militia Immaculatae (Marie Härskara) är en världsvid andlig mariansk rörelse som grundades av S:t Maximilian Maria Kolbe tillsammans med några medbröder på vårt prästseminarium Via San Teorodor 42 i Rom år 1917. Den internationella rörelsen har cirka fyra miljoner medlemmar. På min begäran upprättades MI i vårt stift år 1993. MI:s grund är vigningen till den Obefläckade Jungfrun och målet är att genom vigningen till Immaculata delta i Kristi Rikes utbredande.

Man blir medlem genom att A) ge sitt namn till MI:s nationella säte (hos Gråbröderna i Jönköping), eller B) genom en upptagningsceremoni av MI:s kyrklige assistent eller en av honom delegerad präst.

Medlemskap i MI är reserverat för katoliker (dock inte för dem som trätt ur Katolska Kyrkan).

Åtagandet som medlem är att dagligen be vigningsakten till Immaculata som skrevs av Helige Maximilian Maria samt att bära den s.k. Mirakulösa Medaljen (som uppenbarades i Paris 1830) som ett tecken på denna vigning.

Möten organiseras men ingen medlem är förpliktad att delta i dessa. Det är Militian ”MI-gruppen” som är stommen på de s.k. andliga dagarna som jag som kyrkoherde organiserar varje månad.

MI-medlemmarnas konkreta apostolat i Sverige är att i grundarens anda ge stöd, genom bön och frivilligt ekonomiskt bidrag, till Ave Maria Publikationers mission att gratis dela ut bönböcker och andlig litteratur i landet (över 30 000 böcker har hittills delats ut).

Man kan läsa mer om MI bl.a. på hemsidan:

http://www.consecration.com/

Ansvarig: Kyrklig Assistent MI Sverige Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Pater Maximilian Maria Kolbe

Pater Maximilian Maria Kolbe