Hans Helighet Påve Emeritus fyller 90 år Påskdagen den 16 april 2017

Benedictus PP. XVI eller Benedikt XVI född Joseph Alois Ratzinger 16 april 1927 i Marktl am Inn, Bayern, var Katolska Kyrkans 265:e påve och ex officio Vatikanstatens statschef efter konklavens val den 19 april 2005. Installationsceremonin ägde rum den 24 april 2005.

Den 11 februari 2013 meddelade Benedikt XVI under konsistoriet för helgonförklaringen av martyrerna från Otranto att han ämnade abdikera och frånträda sitt ämbete den 28 februari 2013. Som orsak angav han sin höga ålder och därtill kopplade bristande krafter. Den 13 mars 2013 utsågs Franciskus till hans efterträdare. Benedictus XVI omnämns sedan dess såsom påve emeritus, officiellt pontifex emeritus.

Benedikt XVI var den äldste som valts till påve sedan Clemens XII valdes 1730, och den förste tysk sedan Viktor II (1055–1057).

Joseph Ratzinger har sedan 1950-talet varit en av Katolska kyrkans mest framstående teologer. Under Andra Vatikankonciliet (1962–1965) var han teologisk rådgivare. Han har tillika varit professor i teologi vid ett flertal tyska universitet, bland annat i Tübingen. Efter en tid som ärkebiskop kallades han till Rom, där han utsågs till prefekt för Troskongregationen och kardinal. I västvärlden har han i massmedia framför allt uppmärksammats för sitt försvar av traditionella katolska lärosatser och värden. Som kardinal och påve anses han ibland ha gått i polemik med andra religioner, såväl kristna riktningar som judendom och islam. Benedikt XVI beskrivs som Kyrkans främsta intellektuella kraft sedan mitten av 1980-talet.

Under sitt pontifikat betonade Benedikt XVI att Europa bör återvända till en grundläggande kristen värdegrund i reaktion mot den ökande avkristningen och sekulariseringen. Benedikt XVI menade, att relativismens förnekande av en objektiv sanning, närmare bestämt förnekande av en moralisk sanning, utgör nutidens främsta problem.

Benedikt XVI avgick som påve den 28 februari 2013 och vistades då några månader i sommarresidenset i Castel Gandolfo. Sedan den 2 maj 2013 bor han i klostret Mater Ecclesiae i Vatikanen.

Tisdagen den 19 april 2005 uttalade den nyvalde Påven Benedikt följande ord från Peterskyrkans loggia:

Kära bröder och systrar! Efter den store påven Johannes Paulus II har kardinalerna valt mig, en enkel, oansenlig arbetare i vår Herres vingård. Jag hämtar kraft i det faktum att Herren vet hur han ska göra, även med ofullkomliga instrument. Mer än allt annat överlämnar jag mig till era förböner. I glädjen hos den Uppståndne Herren, styrkta av att Han ständigt kommer oss till hjälp, går vi framåt i full förvissning om att Herren kommer att hjälpa oss och att Hans Mor, den Allra heligaste Maria, är vid vår sida. Tack alla.

Med anledning av Hans Helighet Påve emeritus Benedikts 90 års dag, vill vi Gråbröder på det varmaste på detta sätt uttrycka vår tacksamhet för allt han betytt och ännu betyder för Herrens Kyrka och önska Guds rika nåd och välsignelse över honom för kommande tid.

När du verkligen blir vän med Gud då börjar allt att ändras i ditt liv.

Ord av Benedikt XVI, september 2010