Heliga Familjens Fest (första söndagen efter jul) 2017

Årets firande av den Heliga Familjen (Josef, Maria och Jesus) uppmärksammades på ett särskilt sätt i vår kyrka i Jönköping.

En liten staty av den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletets föräldrar, de Heliga Louis och Zélie Martin, välsignades på slutet av Högmässan.

Stiftets ordförande för Katolska utskottet för äktenskap och familj, Diakon Göran Fäldt, predikade över temat familjen (finns att lyssna på vår miniradio).

Den lilla statyn har nu blivit en särskild plats där man ber om de Heliga Louis och Zélies förbön för sitt äktenskap och sin familj.

Välsignelsen av statyn, som bads av kyrkoherden:

Välsignelse av helgonbild

Ur Oremus 2008

P/D. Vår + hjälp är i Herrens Namn

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P/D. Herren Jesus Kristus är sina heligas krona. Må Hans nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vara med er.

Alla Och med din ande.

P/D. Vi ska välsigna Gud genom att välsigna denna bild av den helige (den heliga) N.

Genom att framställa helgonen inför våra blickar vill Modern Kyrkan att vi betraktar de heliga som troget har följt Kristus, så att vi söker den himmelska staden och lär oss på vilken väg vi säkrast kan nå den. De heliga är Jesu Kristi vänner och medarvingar; de är också våra bröder och systrar och välgörare, som älskar oss, är oss nära, ivrigt ber för oss och på underbart sätt har gemenskap med oss.

 

P/D. Låt oss be. Vi upphöjer Dig, Herre, för Du är den ende Helige i alla Dina heliga. Du sände Din Son, vår Herre Jesus Kristus till världen som upphov och fullkomnare av all helgelse. Han sände den helige Ande, Tröstaren, över den unga Kyrkan: Anden är rösten som lär oss helighetens hemlighet, vindfläkten som viskar starkt och ljuvligt, elden som bränner de troendes hjärtan med kärleken, det gudomliga utsädet, som ger frukt av alla slag.

Vi prisar Dig därför idag, Herre, för att Du gav oss Din Andes gåvor åt den helige (den heliga) N. Till hans/hennes ära har vi framställt denna bild. Vi ber att vi själva får nåden att följa Herren Jesus i spåren genom att se den helige (den heliga) N. som vårt föredöme så att vi växer till full mognad i Kristus, förkunnar evangeliet i ord och gärningar, bär Herrens kors utan att tveka, ger vår tid och våra krafter i Din och vår nästas tjänst, lever trogna vår kallelse i det jordiska samhället och fyller det med Kristi Ande, med blicken lyft mot de himmelska boningarna, där Du, Fader, och Din Son ska ta emot oss. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

P/D. Välsigne Gud Allsmäktig denna bild av den helige (den heliga) N., i Faderns, + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Officianten bestänker helgonbilden med vigvatten, lägger rökelse i rökelsekaret och incenserar bilden och eventuellt, om det är en ikon, smörjer den med nardusolja eller annan välsignad olja som är avsedd för detta bruk.

P/D. Prisa Herren, alla ni Hans heliga, ni som fruktar Herren, både höga och låga, ty Herren vår Gud, Allhärskaren, är nu Konung. Låt oss glädjas och fröjda oss, låt oss ge Honom äran.

P/D. Må Gud, som är de heligas ära och glädje, välsigna er med evig välsignelse, när ni nu firar den helige (den heliga) N. minne.

Alla Amen.

P/D. Må ni på den helige (den heliga) N. s och alla helgons förbön gå fria från allt ont i denna tid, hämta lärdom ur deras liv, och bli ivriga att tjäna Gud och nästan.

Alla Amen.

P/D. Må ni sedan med den helige (den heliga) N. och alla de heliga gå in i den himmelska staden, där Kyrkan, vår Moder, får se sina barn förenas med änglarna.

Alla Amen.

P/D. Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern, E Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

Foto: Therese Sebastjan