Högtidlig avslutning på de Gudsvigdas År i Heliga Hjärtas Kloster på Omberg 2 februari 2016

omberg2016Koret i S:ta Maria Klosterkyrka fylldes med koncelebrerande präster för den högtidliga avslutningen på de Gudsvigdas År. Huvudcelebrant för Mässan var Biskop Anders Arborelius OCD och vid detta tillfälle välsignades också klostrets nya priorinna, Moder Katarina Rask OSB.

Välsignelsebönen som uttalades av Biskopen, efter att ha frågat Moder Katarina om hon även i fortsättningen ämnar leva sin monastiska kallelse med största möjliga trohet och samtidigt leda sina medsystrar till en allt mer fördjupad trohet mot Kristus och de löften de avlagt, var ett helt program i sig: ”… Må hon i Din kraft för alla vara en förebild i klosterligt liv. Låt hennes undervisning verka som en surdeg i systrarnas hjärtan, så att de följer Din Vilja i allt. Må hon alltid minnas vilket svårt och mödosamt uppdrag hon har tagit emot: att leda människor på frälsningens väg och att tjäna mångas egenart, och må hon veta att det anstår henne att befrämja snarare än befalla…”

Det tycktes inte bekymra den nya priorinnan att höra i välsignelsebönen om vilket ”svårt och mödosamt uppdrag” hon tagit emot. Hon strålade som solen (kanske var det därför som solen inte brydde sig om att visa sig på riktigt denna så glädjefyllda dag?). Men stråla det brukar hon ju alltid göra.

Biskop Anders avslutade sin predikan med att avslöja hur han ”spionerat” lite i klostret för att se vilka förändringar som skett under den nya priorinnan. Det enda Biskopen kunde upptäcka var att det numera fanns papperservetter i matsalen i stället för de i tyg som vi är så vana vid. Var det ett tecken på ny regim eller bara en tillfällighet?

Det var en glädjefylld och uppsluppen stämning denna festdag och det märktes hur älskade denna systrakomunitet är över samfundsgränser.

Må Herren skänka glädje och frid åt Moder Katarina i uppfyllandet av hennes uppdrag och en stark och kärleksfull gemenskap bland systrarna även i framtiden. Vi ber även om nya kallelser till klostret.

Om systrarna ber för oss eller inte behöver vi nog inte oroa oss för…

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

En av de glada festfirarna på Omberg denna dag