Höst i församlingen: Barn- och familjemässa 9 september 2018

Som vanligt inleddes höstterminens katekesundervisning i vår församling med en Mässa kl. 10.00 (i stället för vanlig undervisning) särskilt för barnen och deras föräldrar.

Kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, förberedde relikernas ankomst med en predikan om att säga JA till Gud. Guds Moders födelsedag firades ju dagen innan och vem har sagt ja på ett mer helhjärtat sätt än just hon? Men även andra helgon, som Lilla Thérèse, levde i total öppenhet för Guds Vilja i allt.

Det kan även vi göra genom att acceptera allt vi måste gå igenom i livet.