II Påsksöndagen – Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest

Som vanligt firades denna betydelsefulla högtid som sig bör. I kyrkan hade vi placerat den stora målningen från Polen med den Barmhärtige Jesus och under Högmässan efter Kommunionsbönen bads Barmhärtighetens Krona.
Samma dag var det undervisning för barnen och de kom fram som de brukar vid Fader vår och sedan i slutet av Mässan vid vigningen av alla människor till Guds Barmhärtighet (en vigningsakt av Helige Johannes Paulus II).

Barnen fick avsluta Mässan med ett trefaldigt: ”Jesus, jag litar på Dig!”

Förutom övriga Mässor i vår kyrka i Jönköping firades Mässor i Vetlanda kl. 16.00 och i Bredestad kl. 16.00.

(Foto Jönköping: Dan Ahnberg, Bredestad: Gunilla Ronquist)