Immaculatafirandet 8 december 2015

immaculatafirandet2015Ett av kyrkoårets absolut högtidligaste firande är Marie Obefläckade Avlelses högtid den 8 december, dvs. exakt nio månader före firandet av Guds Moders födelse den 8 september.

Egentligen är inte firandet centrerat kring Maria, utan Gud, som i sin oändliga barmhärtiga kärlek, skonar människan och trots vårt motstånd genom synden, helar och upprättar mänskligheten igen. Resultatet ser vi tydligast i Maria, som bevaras från arvssyndens börda för att kunna föda Guds Son. Detta var dock inte de enda teologiska argumenten under den långa medeltida debatten om denna lära där bl.a. vi Gråbröder deltog med stor iver…

Immaculatafirandet är också en av de nio högtider som Kyrkan anbefaller åt oss troende då vi ska delta i Kyrkans firande (i Mässan) av Guds stora gärningar. Tyvärr har åtminstone Jönköpings församlings katoliker lite svårt att förstå detta då det var ganska så glest i kyrkbänkarna under de två Mässor som firades denna dag. Vi uppmanar alla som läser dessa rader att be för vår församling om omvändelsens nåd!

Den 8 december är också en särskild dag för tre av Gråbröderna i klostret i Jönköping: Pater Joseph Maria, Pater Arkadiusz (som till maj månad befinner sig i Schweiz) och Pater Andrzej firar denna dag årsdagen av sina eviga eller s.k. högtidliga ordenslöften (av kyskhet, fattigdom och lydnad).

Tjänstgörande diakon i Högmässan läste fel i förbönerna för dessa bröder och läste att de avled (istället för avlade sina löften) och det gav upphov till lite munterhet. Vad det nu kan vara för roligt med det, undrar man ju?

Kanske ska vi läsa in en djupare mening i detta: att man önskar att de bröder som avlagt sina eviga löften verkligen är döda från synden och världen, för att leva för Gud (Jfr Rom 6:11). Det är ju detta löftena syftar på.

Må Maria, den ständigt rena och obefläckade Jungfrun, be för oss alla att vi genom Guds nåd blir renhjärtade för att kunna se Gud själv.

Fotograf var Dan Ahnberg, som vi tackar på det varmaste.