Jesu Heliga Anletes Fest (Fettisdagen: 28 februari 2017)

Som preludium inför början av fastetiden firar vi nu sedan flera år tillbaka på Herrens begäran en gottgörelse- och hyllningsdag till Jesu Heliga Anlete.

Den 21 november 1938 bad Jesus i en privatuppenbarelse Saliga Maria Pierina De Micheli (1890-1945) om att en särskild fest (tisdagen före Askonsdagen) skulle instiftas som ärar Hans Heliga Anlete: ”Se hur jag lider. Så få människor förstår mig och vilken otacksamhet får inte jag stå ut med från dem som säger att de älskar mig! Jag har gett er mitt Hjärta som ett påtagligt tecken för min stora kärlek till er och jag ger er mitt Anlete som tecken på min sorg över era synder. Jag önskar att man ärar mitt Anlete med en särskild fest dagen innan Askonsdagen. Firandet ska föregås av en novena med vilken de troende ger mig gottgörelse och förenar sig med min smärta.”

Påven Pius XII godkände den 17 april 1958 firandet av denna fest.

Har du missat detta firande så satsa på nästa års Gottgörelsedag på Fettisdagen.

Kom ihåg: Varje tisdag och söndag bör vi enligt de budskap Herren gav till två ordenssystrar frambära särskilda gottgörelseböner för synder mot de tre första buden.

Här är några bilder från firandet av Jesu Heliga Anletes Fest 2017 i S:t Franciskus kyrka i Jönköping.