Jesusbarnets av Prag Hedersvakt

Jesusbarnets av Prag Hedersvakt (ärar Jesu barndom genom förbön för barn och insamling för barnhem). Den Helige Franciskus av Assisi hyste en stor devotion till Herrens Människoblivande. Sedan år 2002 har Gråbröderna i sitt kapell en kopia av det berömda s.k. Undergörande Jesusbarnet av Prag (ännu en kopia har genom församlingsmedlemmars försorg ställts i vår kyrka) och en vänkrets har vuxit fram kring denna mycket vördade staty. Den s.k. Hedersvakten har grundats för att hylla och tacka Herren för att Han blev en av oss. Hedersvaktens särskilda festdag är Epifania – Herrens Uppenbarelse – den 6 januari som firas med Kristi Konungsliga Procession (Pragprocessionen) med Jesusbarnets staty.

Man blir medlem genom att ge en penninggåva, vilken utgör medlemsavgiften, till Jesusbarnets ära. Denna gåva går oavkortat till något barnhem eller till verksamhet bland fattiga barn. Hittills har behövande barn i Polen, Vietnam, Indien, Vitryssland och Peru fått ekonomisk hjälp genom Hedersvakten. Medlemskap förnyas varje år genom att man ger en valfri gåva till Hedersvakten. Medlemsbevis skickas när gåvan kommit in. Medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet.

Åtagandet som medlem är att hylla Kristus, vårt hjärtas Konung genom att:

– helst dagligen be den mycket kända av Guds Moder uppenbarade bönen till Jesusbarnet med intentionen för alla familjer, barn i svårigheter och för de ofödda barnen.

– uppmärksamma den 25:e varje månad (Jesusbarnets månadsdag), förslagsvis ber man Jesusbarnets Rosenkrans denna dag.

Inga organiserade möten anordnas, förutom det högtidliga firandet den 6 januari (Pragprocessionen) hos Gråbröderna i Jönköping.

Ansvarig: Ordförande i Jesusbarnets av Prag Hedersvakt Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv.