Josefsbrödraskapet

Josefsbrödraskapet (förbönsrörelse för döende och själarna i Skärselden): År 1913 grundade i Rom den Salige Luigi Guanella en förbönsrörelse för de döende och för de avlidnas själar. Denna världsvida andliga rörelse har sedan den 18 maj 2001 i vårt land sitt säte hos Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) i Jönköping. Målet är att vörda och hylla den Helige Josef, de döendes Skyddshelgon och viga sig till honom samt att be för alla döende i världen. Man blir medlem genom inskrivning i Josefsbrödraskapets register hos Gråbröderna. Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, som är den nationellt ansvarige för brödraskapet, gör vid detta tillfälle en vigning till den Helige Josef av den nya medlemmen. Ett medlemsbevis skickas efteråt. Medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet. ’Brödraskap’ är lika med ’andligt syskonskap’ och står därmed öppet för både män och kvinnor.

Åtagandet som medlem är att dagligen be den lilla förbönen (den s.k. ”Korstågsbönen”) som skrevs av Salige Luigi Guanella:

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och verklig brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

Josefsbrödraskapet har inga organiserade möten. Ett flertal medlemmar bär den s.k. Josefsnålen som kännetecken.