Juldagen 2018

Juldagen inleddes med Mässa på svenska klockan nio på morgonen som vi brukar på söndagar.

Ingen snö denna jul, men glädjen över Kristi födelse var närvarande och inte ens att reparationer av korridor och toaletter var färdiga kunde förta denna julstämning!

Stort deltagande som vanligt under julen, trots att många av våra församlingsmedlemmar åker till sina respektive hemländer för att fira jul.

Men alla vi som är kvar i församlingen över jul gläder oss över orden i Jesaja 9:6:

”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader.”