Kaldeiske Patriarkens besök i Sverige 13-19 November 2015

louis_sako

Inför Sverigebesöket hade den Kaldeiska missionen i Sverige tillsammans med studieförbundet Bilda lagt upp följande information om Hans Salighet Patriark Mar Louis Raphael I Sako:

”Under 60-talet startades den kaldeiska missionen i Sverige och sedan dess har gruppen expanderats till ca 20 000 medlemmar som sedan fördelades i fem olika städer varav en är Jönköping. Dessa fem städer har varsin präst. Under dagarna 13-19 november välkomnar kaldeiska missionen i Sverige och dess präster den kaldeiske patriarken Hans Salighet Mar Louise Sako.

Patriarken föddes år 1948 i norra Irak i staden Zakho. Hans föräldrar heter Rofaeal Mushi och Mariam Toma. Han läste grundskolan i staden Mosel. År 1963 läste han teologi/filosofi vid prästseminariet i Sant Johanns i Mosel.

Den 1 maj, år 1974 prästvigdes han i den kaldeiska församlingen i Mosel. Han avlade sin första doktorsavhandling i ämnet kyrkofäderna i Rom år 1983. År 1984 tog han magisterexamen i den Islamiska teologi, och år 1986 avlade han sin andra doktorsavhandling i den forna Irakiska historien på Sorbonne universitet. Han tjänstgjorde som församlingspräst i Om El Maouna kyrkan i Mosel elva år. Därefter blev han rektor för det kaldeiska prästseminariet i Baghdad mellan 1997-2001 och dessutom var han professor i Babels universitet. Han vigdes till biskop för Kirkuks kaldeiska stift den 14 nov 2003.

Påven utsåg honom till rådgivare och förmedlare till kommittén för dialog mellan olika religioner. Han har även skrivit många artiklar och forskat inom kommunala och statliga frågor. Han har hållit många teologiska och kulturella föreläsningar i Mosel. Har deltagit i flera konferenser och kongressar i världen. Han var ledamot i den syrianska kommittén inom det Irakiska vetenskapsrådet. Han var en ledamot i redaktionen för två tidningar ” Beth Al-Nahrin” och ” Najem Al- Mashrak”. Han studerade teologi på Maadi universitet i Egypten år 1988. Patriarken är ledamot i BRO Orienti för öst världen som är beläggen i Österrike. Han har fått flera utmärkelser bland annat ”att försvara tron” i Rom. Två andra utmärkelser är ”Pax Kristi internationellt” och helgon Stefanos för mänskliga rättigheter från Tyskland.”

På onsdagen den 18 november var det dags för patriarken att besöka Jönköpings katolska församling och den kaldeiska missionen.

Fader Fadi och övriga i missionen var mycket angelägna om att jag som kyrkoherde och övriga präster i församlingen skulle delta i denna viktiga händelse.

Klockan fem på eftermiddagen inleddes en procession för det officiella välkomnandet av patriarken med ett tiotal präster och två assisterande biskopar från Irak (H. E. Biskop Shilmon Wardoni, patriarkens vikarie i Irak, samt H. E. Biskop Ramzi Garmo, patriarkens vikarie för kaldeiska missionerna i Europa).

På kyrkans parkeringsplats hade hundratals kaldéer samlats för att ta emot patriarken med sång och jubel. Barn och vuxna viftade med handflaggor med patriarkens bild på. Belysningen på marken förhöjde feststämningen i den mörka novemberkvällen.

Vid Mässan koncelebrerade vi Gråbröder, Fader Fadi (den kaldeiske själasörjaren i vår församling), Fader Husam (den syrisk-katolske själasörjaren i vår församling) samt tre andra präster. En rad med gästande ortodoxa präster satt på första raden för att visa patriarken sin respekt och tillgivenhet. De kaldeiska subdiakonerna hade vackra broderade albor och nya stolor från Polen dagen till ära.

Kyrkan var mer än fullsatt och i korridoren trängdes glada besökare denna festkväll som var mycket historisk för både församlingen och kaldéerna i Jönköping.

Som avslutning på Mässan ställde sig patriarken vid mikrofonen och frågade om de närvarande hade något att säga, för detta var ju en visitation, dvs. patriarken ville få en uppfattning om hur det stod till med det kyrkliga livet bland kaldéerna i vårt stift.

Vi som inte förstår språket förstod ändå att stämningen var mycket god även om allvarliga frågor som relationen med muslimer i Irak kom upp. Patriarken talade hela tiden med stort lugn och ibland måste han ha sagt något roligt eftersom alla skrattade och log.

Patriarken utstrålade godhet och mildhet. En sann herde, med andra ord. Man såg tydligt vilken tillgivenhet de troende hade för patriarken.

Efter gruppbilder och alla som ville hälsa personligen var alla inbjudna till en festlokal nära Sofiakyrkan. Man blir full av beundran för den kaldeiska gruppen för deras förmåga att organisera fester! Sällan har vi skådat så mycket mat och servering mm. går mycket fort. Alltid finns någon till hands som ser till att ingenting fattas. Kaldéerna är otroligt proffsiga så stora evenemang.

Tal hölls, dikter proklamerades, stora blombuketter och vackra ikoner överlämnades till patriarken och biskoparna. Men allt gick mycket fort och raskt till för sedan skulle de höga gästerna iväg till Stockholm samma kväll.

Detta var en oförglömlig kväll för oss Gråbröder och säkerligen lika minnesvärd för den kaldeiska gruppen.

Det enda som var en miss denna kväll var att vi Gråbröder glömde ta fram gästboken!

I mitt lilla anförande till patriarken vid Mässans slut påpekade jag att han kunde vara mycket stolt över sina kaldeiska trosfränder i Jönköping. Det är en fantastisk grupp människor som på ett starkt sätt vittnar om sin katolska tro. Särskilt ville jag nämna ungdomsgruppen ”Den Helige Ande” med sina underbara unga medlemmar.

Jag hoppas verkligen att den önskan de uttryckte i kyrkan inför patriarken om en egen kyrka i Jönköping går i uppfyllelse, inte för S:t Franciskus församlings skull, men för deras egen.

Gud välsigne och bevare den kaldeiska missionen i vår församling!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde