Kardinal Müller: ”Jag har inte sagt att omgifta undantagsvis kan gå till kommunionen”

Kardinal Gerhard Müller, tidigare Prefekt för Troskongregationen

 

”Amoris Laetitia kan, och måste, tolkas på ortodoxt sätt i enhet med katolsk tradition”

Att det finns undantag i frågan om omgiftas möjlighet till kommunionen, förnekar kardinal Gerhard Müller, enligt en italiensk webbsida.

         La Nuova Bussola Quotidiana uppger att kardinalen talat med dem i ett telefonsamtal och då tagit avstånd från påståenden att han skulle vara öppen för att tillåta skilda och omgifta att ta emot kommunion i undantagsfall.

”Nej, Dubia står sig och är inte överspelat”, sade han. ”Syftet med mitt inlägg var bara att hävda att det enda sättet att tolka Amoris Laetitia är att göra det i överensstämmelse med Guds Ord i Bibeln, med tidigare Magisterium och med traditionen från de stora koncilierna i Florens, Trient och Andra Vatikankonciliet.”

Påståendena kom sedan kardinal Müller skrivit ett förord till en bok av filosofen Rocco Buttiglioni, som försvarar Amoris Laetitia. Kardinal Müller har där skrivit att Amoris inte kan tolkas på ett sätt som strider mot Kyrkans tidigare lära, men han har också nämnt att ”förmildrande omständigheter” kan föreligga i en icke ordnad förening.

Några kommentatorer har uppfattat det som ett angrepp på Dubiakardinalerna och som ett stöd för en mindre ortodox tolkning av Amoris Laetitia, men kardinal Müller har med all önskvärd tydlighet uttalat sig mot att uppfatta hans inlägg så.

”Dubiabrevets författare uttalar sig legitimt med auktoritet. Jag har gett ett svar som inte går emot någon enda person. På den punkten är min text tydlig. En korrekt tolkning (av min text) är att Amoris Laetitia kan, och måste, tolkas på ortodoxt sätt, förenligt med enheten i Kyrkans tradition.”

Han tillade: ”Tyvärr tar vissa personer ”ställning” för eller emot påven, som om Kyrkan var ett politiskt parti. Mitt inlägg är inte ett led i att föra en fortsatt polemik utan syftar till att komma över den.”

På frågan om han trodde att det kunde finnas undantag för regeln att frånskilda omgifta inte kan ta emot kommunionen, svarade kardinalen: ”Inga undantag. Den idén är oriktig. Jag har gett en tydlig teologisk förklaring som inte ger utrymme för missförstånd.”

Han tillade att, när Buttiglione talar om undantag, hänvisar han till situationer där kunskap om tron är ett problem.

”Det finns fall med omedvetna kristna som är döpta men som inte tror som kan ha gift sig i Kyrkan för en mormors eller farmors skull, men utan verklig medvetenhet. Här blir det ett problem när de efter många år återvänder till tron och då ifrågasätter äktenskapet. Det finns många sådana fall. Benedikt XVI har också behandlat den frågan.”

Urskiljning är nödvändig i dessa fall, men ”det betyder inte att man kan få tillträde till sakramenten utan de tidigare nämnda förutsättningarna (ånger, bikt).”

”Tyvärr finns det biskopar och hela biskopskonferenser som föreslår tolkningar som står i strid med tidigare Magisterium och som öppnar sakramenten för personer som står kvar i situationer som objektivt utgör allvarlig synd”, tillade han. ”Men det är inte det kriterium som kan tillämpas på Amoris Laetitia.” (Catholic Herald, 9 nov. 2017)

Översättning: Göran Fäldt (2017-11-12)

Original, se http://catholicherald.co.uk/