Kardinal Ouellet om Amoris Laetitia

KardinalMarcOuellet

Kardinal Marc Ouellet

Kardinal Marc Ouellet, som är dekan för biskopskongregationen, sa i Toronto att påven Franciskus’ apostoliska uppmaning om familjen, Amoris Laetitia, är ett kontroversiellt dokument men att det inte infört någon förändring i katolsk doktrin.

Den kanadafödde kardinalen talade under högtidsmiddagen som avslutade Riddarnas av Kolumbus (Knights of Columbus) 134:e årsmöte.

”Innan jag sammanfattar”, sa han i en utvikning från sitt skrivna tal, ”låt mig bara säga ett ord om det påvliga dokumentet Amoris Laetitia som växt fram efter de två synoderna om familjen vi nyligen haft”.

”För att vara helt ärlig tror jag att man kunnat vänta sig kontroverser kring Amoris Laetitia, men jag har också fullt förtroende för att de till slut till och med kan bära god frukt”.

Dokumentet är en utvärdering av en synodal process som varade i två år i Vatikanen och som samlade flera hundra biskopar från hela världen för att samtala om såväl familjelivets skönhet som dess utmaningar i dag. Dokumentet kom ut den 8 april under titeln Amoris Laetitia, (Kärlekens glädje).

Båda synoderna triggade kontrovers i spekulationer om huruvida en förändring i Kyrkans linje att de frånskilda och civilt omgifta inte kan ta emot kommunionen var aktuell. I enlighet med Jesu ord ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott”, säger Kyrkan att de som lever i äktenskapsbrott – eller i någon annan allvarlig synd utan vilja till ånger – inte kan ta emot kommunionen.

I sin uppmaning Familiaris consortio, 1981, skrev S:t Johannes Paulus II, ”Kyrkan bekräftat sin praxis, som grundar sig i den Heliga Skrift, att inte ge skilda och omgifta tillträde till den eukaristiska kommunionen”.

I detta nya dokument betonar Franciskus vikten av urskiljning i individuella fall till skillnad från att tillämpa en enda mall för alla fall. I kapitel 8 – ett stycke som gett särskild tändvätska åt kontroverserna – har han föreslagit att en person som skilt sig och gift om sig borgerligt i vissa fall inte nödvändigtvis behöver vara i ett tillstånd av dödssynd, på grund av förmildrande omständigheter, som till exempel otillräckliga kunskaper och insikter och brister i samtycke.

Dokumentet bemöttes med förvirring trots att flera biskopar och teologer har sagt att uppmaningen inte förändrar Kyrkans lära.

Kardinal Ouellet sa att Amoris Laetitia ”är ett dokument värt att läsa långsamt, kapitel efter kapitel, och att särskilt glädja sig åt det underbara kapitlet 4 om kärleken”.

Han sa emellertid också att kapitel 8 måste förstås i ljuset av ”prästers och biskopars öppna urskiljningsförmåga med tanke på människor som är i behov av kärleksfull omsorg och barmhärtighet”.

”Det väsentliga är att vi försöker ta till oss den Helige Faderns önskan och avsikt att ge förutsättningar för sann och integrerande försoning för det stora antalet familjer som lever i förvirrade och svåra situationer.”

”Ingen ändring i läran föreslås men det som föreslås är en ny pastoral attityd: mer tålamod och respekt, mer dialog och barmhärtig förståelse,” sa kardinalen.

”Generellt ombeds prästerna och biskoparna att stå människor nära och vandra med dem för att hjälpa dem att växa andligen också i objektivt oregelbundna situationer.”

”Jag är den Helige Fadern mycket tacksam och är övertygad om att hela den här processen av ledsagande urskiljning och pastoral omtanke kommer att bära frukt för familjerna,” avslutade kardinal Ouellet.

Toronto, Kanada, 3 augusti, 2016 / 12:04 em (CNA).

Översättning till svenska, Göran Fäldt