Karmels Sekularorden

Karmels Sekularorden (Tredje Orden): Karmelitordens spiritualitet har alltid varit mycket uppskattad och älskad på våra breddgrader alltsedan Katolska Kyrkan börjat sin utåtriktade verksamhet igen i vårt land på 1900-talet. I Sverige fick vi en stor andlig gestalt genom Pater Wilfrid Stinissen (1927-2013), som väglett många troende till ett innerligare liv i Kristus på bönens och överlåtelsens väg. Broder Wilfrid var också ledare för lekmannagrenen inom Karmelitorden. Diakon Göran Fäldt är ansvarig i vår församling för denna grupp.

Läs även om Karmels Sekularorden på nätet på Karmels hemsida: http://sekularkarmel.se/sekularorden.html