Katolsk burundisk gemenskap i Nässjö

Vanligtvis firas varje första söndag i månaden Ordets liturgi med utdelning av den heliga Kommunionen eller den heliga mässan i Missionskyrkans lilla kapell, Mariagatan 33, Nässjö, kl 17.00. För information kontakta diakon Göran, 0702 89 22 99, särskilt om man vill registrera sig i Katolska kyrkan, anmäla dop, vigsel eller begravning.

Den lilla gruppen katolska familjer från Burundi kom att samlas när den kroatiska katolska missionen redan funnits sedan länge i Nässjö men innan den syrisk-katolska delen av S:t Franciskus katolska församling börjat fira den heliga mässan på arabiska under 2015.

Den burundiska katolska gemenskapen bestod från början av 5-6 familjer som firade Ordets liturgi i hemmen. Vi praktiserad faktiskt ”huskyrkan”, men utan tendenser till självständighet. Det började kring år 2009. Av de familjer som då bodde nära varandra i centrala Nässjö flyttade en del med tiden till andra platser i Sverige för utbildning, jobb, förskola och bostad.

         Eftersom familjerna var vana vid franska språket i Kyrkan i Burundi och svenskan var det nya och främmande språket firades alla gudstjänster på franska fram till en tid då barnen växt upp och svenskan fungerade bra för dem, ibland bättre än för föräldrarna.

         Det som också hölls levande, och fortsätter att finnas med, var sånger och hymner på kirundispråket. Barnen hade alltså tre språk på en gång när de var med och firade Herrens Dag med föräldrarna normalt en gång i månaden, först i hemmen, senare när antalet var större i Missionskyrkans lilla kapell mitt i Nässjö, inte långt från järnvägsstationen.

         Barnen började också katekesundervisningen i Jönköping, 2 söndagar i månaden, och var då med föräldrarna i firandet av eukaristin. Under 2015 fick vi genom barndop kontakt med två katolska familjer i Nässjö som ursprungligen kom från Burma (Unionsrepubliken Myanmar). Burmesiska katoliker i Skandinavien träffas sommartid i Norge eller Finland. Sverige planeras. Den här sommaren kommer en burmesisk kardinal.

         De berikar redan vår kristna gemenskap! Också andra kristna deltar ibland i söndagens firande med barn. Vi kan nu vara upp mot 25 personer en vanlig söndag då vi samlas till Ordets liturgi och den heliga kommunionen.

         Efter gudstjänsten blir det kaffe och småprat runt borden i Missionskyrkan stora entréhall. Här finns också lekområde för de små som har roligt med varandra. Vi hyr lokalen men kollekterna hjälper till!

         Det har hänt några gånger att präster från Burundi på besök i Europa och som känner personer i vår grupp firat både dop och mässa i Nässjö. Men det allra senaste är att fader Marcin OfmConv från kommuniteten i Jönköping kommit och firat den heliga mässan med diakonen – på perfekt svenska! Det hoppas vi ska kunna fortsätta regelbundet!

         Den katolska gemenskapen i Nässjö växer alltså på många olika sätt och vi känner alla att Gud skänker oss mycket glädje genom gemenskapen. Må vi alla tillsammans vara vittnen om trons och hoppets ljus i den fina lilla staden Nässjö!

Diakon Göran Fäldt

nässjö