Katolsk Horisont Video. Att förstå sin samtid – vad säger encyklikan Humanae Vitae?