Katolsk Horisont Video. Bibelkursen med Emanuel Sennerstrand – Återvändandet och mackabeerupproret – Esra, Nehemja, 1 Mackabeerboken