Katolsk Horisont Video. De Nordiska Ungdomsdagarna 2017. Den heliga mässan