Katolsk Horisont Video. Encyklikan Humanae vitae – 50 årsjubileum 2018. Naturlagen och samvetet