Katolsk Horisont Video. I en katolsk sakristia: kyrktvätt