Katolsk Horisont Video. Internetreträtt. Måndag i Stilla veckan 2018 med pater Ingmar Svanteson