Katolsk Horisont Video. Internetreträtt. Tisdag i Stilla veckan 2018 med pater Ingmar Svanteson