Katolsk Horisont Video. Kurs i katolsk lära och tro. Eukaristin – Kyrkans källa och höjdpunkt