Katolsk Horisont Video. Liten presentation av Katolska Pedagogiska Nämnden och Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Stockholm