Katolsk Horisont Video. Ord inför Herrens Dag. 2:a Påsksöndagen (Barmhärtighetens Söndag) 2018