Katolsk Horisont Video. Ord inför Herrens Dag. Kristi Kropps och Blods Högtid 2017