Katolsk Horisont Video. Pater Paul Maria Sigl: Vår Fru av Alla Folk – budskapet. 28 april 2018